Değerlerimiz


Saygınlık, güvenilirlik ve dürüstlük İşbir'in temel değerleridir. Bu ilkeler doğrultusunda:

  • Tüm çalışanların, birlikte iş yapılan kişi ve kurumların ve sermayedarların iyi ve zor günlerinde yanında olmak anlamına gelen vefalılık,
  • Çağdaş gelişmelere ve değişimlere süratle ayak uyduracak şekilde yenilikçilik ve yaratıcılık,
  • Faaliyetlerde ve harcamalarda denetime ve gözetime açıklık anlamına gelen şeffaflık,
  • Her türlü faaliyetin yasa, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olmasına özen gösterecek şekilde hukuka bağlılık ve kamu vicdanına uygun hareket etmeyi gözetecek şekilde etik değerleri benimseme,
  • Türk ulusu nun; “türkiye cumhuriyeti nin kuruluş felsefesine ve anayasal temel değerlerine dayalı” ortak ideallerine ve sosyokültürel değerlerine bağlılık,
  • Çalışmada verimi artıran ana unsurlar olarak: işbirliği ve dayanışma, sorumluluğu paylaşma, sürekli eğitim, iş sağlığı ve güvenliği, eleştiriye saygı ve özeleştiri, iş disiplinine riayet,
  • Tüm yukarıda belirtilen değerler doğrultusunda tamamlayıcı niteliği haiz olan: koşulsuz müşteri memnuniyeti, verimlilik ve rekabet, çevreye duyarlılık,
  • Daima göz önünde bulundurulan değerlerdir.