Etik İlkeler


 • Çalışanlar aile fertleri ile, dostlarıyla veya ilişkide bulunulan diğer üçüncü şahıslarla hiçbir surette karşılıklı veya karşılıksız menfaat ilişkisinde bulunmamalıdırlar.
 • Herhangi bir nedenle işten ayrılan, kritik görevlerde bulunan personel (genel müdür, müdürler, satış ve pazarlama elemanları, vb.) Aynı sektörde görev almamalıdırlar.
 • Tüm faaliyet ve işlemlerde her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alarak ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülükler yerine getirilmelidir.
 • Aidiyet bilincinin oluşturularak, tüm personel şirketi adına her türlü fedakarlığı yapabilecek seviyeye getirilmelidir.
 • Çalışanların güvenli, sağlıklı, huzurlu ve iş koşullarına uygun ortamlarda görev yapmaları sağlanmalıdır.
 • Müşteri ilişkilerinde dürüst, samimi, adil davranarak kaliteli ve üst düzeyde hizmet sunulmalıdır.
 • Gizlilik kurallarına riayet ederek şirket sırları saklanmalıdır.
 • Her tür harcamalarda özen gösterilerek tasarruf dikkate alınmalıdır.
 • Sektörde yer alan diğer firmalar ile iyi ilişkilerde bulunulmalı ve etik davranılmalıdır.
 • Şirket aleyhine haberler çıkarılmamalı ve aleyhte konuşulmamalıdır.
 • Tedarikçilere eşit davranılmalıdır.
 • Çevrenin ve doğal hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olunmalıdır.
 • Tüm işbir çalışanlarınca bilim ve bilimsel yöntemler rehber edinilmelidir.
 • Değişim, gelişim ve eleştirilere açık olunmalıdır.