Genel Başvuru

Firmamızdaki istihdamınızı özenli bir şekilde planlamamız için sizi tanımamız gerekmektedir. Bu bilgiler sizin mesleki geçmişiniz ve kişisel özelliklerinizdir. Lütfen bu bilgileri tam ve okunaklı olarak bildiriniz.

Kişisel Bilgiler

(Tarafınızla iletişim öncelikle e-mail, daha sonra telefon veya posta yolu ile yapılacaktır. Lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerinizi eksiksiz yazınız ve daha sonra oluşacak değişiklikleri kurumumuza bildiriniz.)

Kadın

Erkek

Bekar
Evli
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet

Eğitim Bilgileri

Mezun Olduğu Eğitim Kurumları

Mesleki Eğitimi (Daha önce staj yapıldı ise staj yapılan kurumlar)

Bitirme Belgesi
Var Yok
Bitirme Belgesi
Var Yok
Bitirme Belgesi
Var Yok

Seminer / Sertifika Programları

Bitirme Belgesi
Var Yok
Bitirme Belgesi
Var Yok
Bitirme Belgesi
Var Yok

Bilgi / Yetenekleriniz

Bilgisayar Bilgisi

Çok İyi
İyi
Orta
Temel
Çok İyi
İyi
Orta
Temel
Çok İyi
İyi
Orta
Temel

Kullandığınız Diğer Teknik Cihazlar

Çok İyi
İyi
Orta
Temel
Çok İyi
İyi
Orta
Temel

Dil Bilgisi

İş Deneyimi (Lütfen son işyerinizden başlayarak doldurunuz.)

İş Deneyimi 1

İş Deneyimi 2

İş Deneyimi 3

İş Deneyimi 4

Referanslarınız (Tarafımıza verdiğiniz referanslarınızdan kişisel verilerinin bizimle paylaşıldığını, sizinle ilgili her türlü referansı alabileceğimizi kabul ediyorsanız lütfen iki referans olacak şekilde bilgilerini doldurunuz.)


Aylık X

Ay (Senelik Maaş Sayısı)


  • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nun (KVKK) ilgili hükümlerine uygun olarak; İŞBİR ELEKTRİK tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirmenin yapıldığını,
• Kişisel Verilerin Toplama İsleme Aktarma Saklama Güvenli İmha Prosedürü ve Aydınlatma Metni okuduğumu, anladığımı ve onayladığımı,

  • İşe alım süreçleri amacı ile sınırlı olmak üzere “İş Başvuru Formu”ndaki kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin (ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi ve yeri, sosyal güvenlik numarası, çalışma şartları, hobileri ve sosyal etkinlik alanları, görüntüleri, uyruk, ceza mahkumiyeti, cinsiyeti, güvenlik tedbirleri bilgisi, sağlık verileri vb.) işlenmesini, kaydedilmesini, kullanılmasını ve menfaatim gereği aktarılmasını onayladığımı,

  • Şirket in meşru menfaatinin söz konusu olduğu durumlarda kanunlarda öngörülen sürelere uymak kaydıyla kişisel verilerimin iki yıl saklanmasını ve uygun şekilde imha edilmesini onayladığımı,

  • Hakkımda adli sicil kayıtları dahil Özgeçmiş kontrolü yapılmasını, referanslarımın hakkımda bilgi vermesini ve referanslarımla ilgili vermiş olduğum kişisel verilerin sorumluluğumda olduğunu onayladığımı,

  • Herhangi bir etki altında kalmaksızın, açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Bu İş Başvuru Formunda verdiğim bilgilerin ve yazdıklarımın hizmet akdine esas teşkil ettiğini, bunların doğru, eksiksiz ve gerçeğe uygun olduğunu, aksi halde hizmet akdinin ihbarsız ve tazminatsız sona erdirileceğini taahhüt ederim.


  • Kişisel Verilerim ile ilgili yukardaki açıklamayı okudum ve onaylıyorum.

    Yukarıdaki tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu beyan ederim. İstenilirse savcılık temiz kağıdı vermeye hazırım.