Türkiye nin 462nci AR-GE Merkezi İŞBİR de…

İşbir Elektrik Sanayi A.Ş.,  son 5 yılda gerçekleştirdiği ilerlemelerle, hayata geçirmiş olduğu Savunma Sanayi ve ticari projeler doğrultusunda yeni adımlar atmaktadır. 
Işbir Elektrik AR-GE Merkezi nin kurulması ile; 
  • Gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmesi planlanmış projeler ile 2017 yılı itibariyle yatırımlara ağırlık verilecek,
  • Üretim teknolojisi ile makineleşmeye yönelmiş olarak kapasite artırımı yapılarak 10 yıl sonrasını hedefler yapıya kavuşacaktır.
Bu hedeflere ulaşılması maksadı ile, 09 Mayıs 2017 tarihinde İŞBİR Ar-GE Merkezi kurulmuş ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Tescil edilmiştir. 
Ar-Ge Merkezinin faaliyete geçmesiyle, mevcut ürünlerin teknolojisi yükselecek, maliyeti düşecek, verimliliği artacaktır. 
İŞBİR AR-GE Merkezi, Balıkesir Merkezinde 2 nci, Balıkesir il hudutları içerisinde 3 üncü Merkez olarak görev yapacaktır.