Tedarikçi Olmak


Onaylı tedarikçi olarak İŞBİR ELEKTRİK A.Ş. ile  çalışmak isteyen firmalar aşağıda belirtilen sınıflandırmalar doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutulurlar. Yapılan değerlendirme neticesinde , yeterlibulunan firmalar ilgili alanlarda İŞBİR ELEKTRİK A.Ş. ‘nin onaylı tedarikçisi konumunu elde ederler.

Tedarikçi sınıflandırması;
a. Yurt içi yan sanayi firması: Yurt içinde faaliyet gösteren ve İŞBİR  ELEKTRİK A.Ş. ihtiyaçlarına göre  tasarım/ geliştirme/ üretim faaliyetlerinde bulunan firmalar bu sınıfa girerler. Bu tür firmaların onaylı tedarikçi olabilmesi için şirket web sayfasında bulunan ‘ Firma Tanıtım Formunu doldurmaları gerekir. Formda verilen bilgiler doğrultusunda gerekli görülmesi halinde firma tesislerinde yapılacak incelemelerle değerlendirme süreci gerçekleşir.

Yan sanayi firma bilgi formu için tıklayınız.

b. Yurt içi üretici/satıcı firması: Yurt içinde standart raf ürünü şeklinde üretim ve /veya satış yapan firmalar bu sınıfa girerler. Bu tür firmaların onaylı tedarikçi olabilmesi için şirket web sayfasında bulunan ‘ Firma Tanıtım Formunu doldurmaları gerekir. Formda verilen bilgiler doğrultusunda gerekli görülmesi halinde firma tesislerinde yapılacak incelemelerle değerlendirme süreci gerçekleşir.

Yurtiçi üretici/ Satıcı firma bilgi formu için tıklayınız.

c. Yurt dışı satıcı firma : Yurt dışında satıcı olarak faaliyet gösteren firmalar bu sınıfa girerler.Bu tür firmaların onaylı tedarikçi olabilmesi için şirket web sayfasında bulunan ‘ Firma Tanıtım Formunu doldurmaları gerekir. Formda verilen bilgiler doğrultusunda gerekli görülmesi halinde firma tesislerinde yapılacak incelemelerle değerlendirme süreci gerçekleşir.

Doldurulan formlar,  iletişim bilgilerinde belirtilen fax numarasına gönderilmesini veya elden şirketimize teslim edilmesi gerekmektedir.Yetkili tedarikçi değerlendirme teşkilatı tarafından değerlendirilecek ve gerekli görülmesi halinde firmanızla temasa geçilecektir. Bu formun doldurulması ‘ Onaylı İşbir Elektrik A.Ş. Tedarikçisi olunduğu ve İşbir Elektrik A.Ş. nin bu firmalardan teklif isteyeceği anlamına gelmez. Başvuru tarihi itibari ile  değerlendirme süreci başlar ve yapılan değerlendirme sonucu  uygun bulunan firmalar   Onaylı İşbir Elektrik A.Ş. Tedarikçisi olarak kabul ve ilan edilir.

Yurtdışı satıcı bilgi formu için tıklayınız.