Pano


Pano üretimi, talep edilen teknik isterler ve kullanım opsiyonlaının yer aldığı teknik şartnamelere göre değişiklik arz etmektedir. Farklı kullanım alanlarına göre; pano imal sacı, pano yüzeyi pano saç bağlantı yüzeyi, IP standardı seviyesi, TSE, Loyd sertifkasyonları, Bağlantı civatalarına ait montaj tipleri, Pano saç kalınlığı, Pano kilit ve diğer aksesuarları  pano boyama standartları (sulu, toz boya vb.)gibi uygulamalar müşteri talepleri ve ihtiyaçlarına göre imalatlar yapılmaktadır. Kumanda panolarında Ethernet (TCP/IP), Modbus, RS485 vb. haberleşme arayüzleri ile uzak izleme ve scada alt yapıları müşteri isterlerine göre NATO standartlarında üretimleri yapılmaktadır. 
KUMANDA PANOLARI (IP65 e kadar, AG Kumanda panoları)

Operatör kontrollü jeneratör kumanda panoları


Jeneratör kontrol opsiyonları; çalıştırma, durdurma, devreye alma ve devreden çıkarma işlemleri ile izleme opsiyonları; voltaj, frekans, akım, yağ basıncı, hararet vb. doğrudan operatör tarafından gerçekleştirilen, genellikle elektrik dağıtım işleminin kör olduğu ya da olmadığı  noktalarda (ev, işletme vb. sahalarda) kullanımı sıklıkla talep edilen, aynı zamanda jeneratörün çalışmasının risk altında olduğu ve meydana gelebilecek alternatör ya da yük kaynaklı arızalar (Frekans, voltaj, aşırı akım vb) ve çeşitli motor arızaları (su seviye, hararet, yakıt seviye, yağ basıncı vb. ) na karşı optimum koruma donanımı ile güçlendirilmiş, operatör kontrollü panolarda iş güvenliği başta olmak üzere, kalite ve müşteri memnuniyeti açısından asgari donanımla şekillendirilmiş kumanda, kontol ve izleme istasyonudur.

Otomatik kontrollü jeneratör kumanda panolarıGenellikle enerji dağıtımı istasyonları ile bağlantısı bulunan  sanayi ya da ev tipi istasyonlar için düzenlenmiş Operatör kontrollü jeneratör kumanda panolarının sahip olduğu kumanda, kontrol ve izleme yeteneklerini içinde barındıran, kendi başına mikroişlemcili kontrol birimi vasıtasıyla önceden girilen talimatları (Ör.: Salı saat:16:00 da jeneratörü otomatik çalıştır, Çarşamba Saat: 11:00 da jeneratörü otomatik sustur, şebeke yoksa otomatik çalış, şebeke geldiğinde otomatik jeneratörü sustur  vb.) uygulayabilen  iş güvenliği başta olmak üzere, kalite ve müşteri memnuniyeti açısından asgari donanımla şekillendirilmiş otomatik ve manuel; kumanda, kontrol ve izleme işlemlerinin gerçekleştirildiği istasyondur. Not: Farklı haberleşme protokolleri ile uzak izleme ve kontrol işlemleri müşteri taleplerine ek olarak birime dahil edilmektedir.

Çoklu Jeneratör Sistemleri Kumanda Panoları

i. Senkronize jeneratör kumanda panoları  Enerji ihtiyacının daimi olduğu ve güç yönetiminin talep edildiği uygulamalarda (Gemiler, Hastane, Acil Çağrı Merkezleri, Afat, Köprüler vb.), mikroişlemcili elektronik panel veya talebe ek PLC ile kumanda, kontrol ve izleme kabiliyetleri bulunan otomatik ve manuel kumanda opsiyonuna sahip, senkronize jeneratör güç dağıtım ve paylaşım istasyonudur.

Not: Farklı haberleşme protokolleri ile uzak izleme ve kontrol işlemleri müşteri taleplerine ek olarak birime dahil edilmektedir.

ii. Dual set jeneratör kumanda panolarıEnerji ihtiyacının daimi olduğu ve güç yönetiminin asgari düzeylerde talep edildiği uygulamalarda kullanılan, mikroişlemcili elektronik panel alt yapısı  ile kumanda, kontrol ve izleme kabiliyetlerine sahip, otomatik ve manuel kumanda opsiyonu bulunan kesintisiz güç dağıtım istasyonudur. 
KUVVET (GÜÇ) PANOLARI (IP 65 e kadar)

AG Jeneratör Transfer PanolarıKontaktör, Bıçaklı Sigorta, Termik Manyetik Şalter, Motorlu Şalter vb. güç aksesuarlarını içinde barındıran yönetimi kumanda panolarınca yapılan alçak gerilim kuvvet panolarıdır.  

OG-YG Jeneratör Transfer PanolarıAyırıcı, Kesici, O.G-Y.G sigortalar ve diğer OG-YG malzemeleri içerisinde barındıran yönetimi kumanda panolarınca yapılan OG-YG kuvvet panolarıdır.